Welkom bezoeker. (Login - Registreer)Registratie en deelname als bemiddelaar is GRATIS. | NL | FR    A    A    A 
FED-net
Het net van "De federatie voor advies & objectieve verkoop
voor onroerende overheidsgoederen & verplicht te verkopen private goederen" v.z.w.
Wettelijke informatie FED-net VZWVakje sluiten ▲
FED-net is een Vereniging Zonder Winstgevend doel (VZW)
gesticht in toepassing van de Wet van 2002/05/02 en het Koninklijk Besluit van 1993/09/06.


Publiek bekend met het BTWnr. en onder het Ondernemingsnr. BE0 898 875 046.


Raad van Bestuur:

Olivier BRUSSELMANS (°1974), Federaal Manager België, Vastgoeddeskundige, Expert-schatter in onroerende goederen, Statutair Bestuurder (BIV 500114).
Jacques THIEBAUT VAN ROYEN (°1953), Dr. Ir & Pmd. TEW, Ereadvocaat en vpv. Vrederechter, Stichtend Lid en Statutair Bestuurder (BIV 500554)
Willy HAEGENS, Statutair bestuurder (BIV 200220)
Hendrik NELDE, Statutair bestuurder (BIV 204617)


Met maatschappelijke zetel
Vrijheidslaan 4
9000 GENT

Met exploitatiezetel (dit is het contactpunt voor alle aangelegenheden van de FED-net-CODEX)
Central Office
Hooszijp 9
BE 1653 BEERSEL (Dworp)
Tel. +32 (0)477 65 70 87
www.FED-net.org | info@FED-net.org

d.i. ten kantoor van de
Federale Manager
Olivier BRUSSELMANS (BIV 500114)Verzekeringen
Conform de wet
Beroepsverzekering AXA BELGIUM N.V. Polisnummer : 730.390.160
Concordia NV
Stapelplein 28
BE 9000 GENT
Tel. +32(0)9 264 11 53 | F. +32(0)9 223 39 00


Verder:

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16B
1000 Brussel
Tel: +32 2 505 38 50
Fax: +32 2 503 42 23
E-mail: info@biv.be
Ondernemingsnummer: 0267.300.821
www.biv.be > deontologie via http://www.biv.be/NV_2_I.php?lingua=NL


voor de wetgeving inzake vastgoedmakelaardij is bevoegd t.o.v. FED-net vzw:

de Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - K.M.O. beleid en reglementering
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
BE 1000 BRUSSEL
Tel. +32(0)2 277 81 21 | F. +32(0)2 277 53 62

voor de economische inspectie is bevoegd t.o.v. FED-net vzw:

Ministerie van Economische zaken - toezicht en inspectie
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - inspectie
Contact Center
Vooruitgangstraat 50
BE 1210 BRUSSEL
Tel. (BE) 0800 120 33, F. 0800 120 57
http://economie.fgov.be | info.eco@economie.fgov.be

Ministerie van Financiën - toezicht en inspectie
BTW Controle GENT 1
Zuiderpoort - Blok B - 2e verd.
Gaston Crommenlaan 6/205
BE 9050 GENT Ledeberg
Tel. +32(0)2 579 20 40 | F. +32(0)2 579 50 13
&
Vennootschapsbelastingen
Controle der Belastingen GENT 1
G. Crommenlaan 6 bus 501 verd. 5
BE 9050 GENT Ledeberg
Tel. +32(0)2 579 20 70
Meer uitleg over:
► FED-net algemeen
► FED-net de kerntopics
► Instelprijs, bieden en termijnen
► Verkopen, verhuren, en andere ... via FED-net
► Bemiddelaars - waarom, wie en hoe kiezen
► Wettelijke informatie
► Power point presentatie over FED-net
Meer teksten over:
► Het FED-net-systeem uit de FED-net-CODEXopenPDF
► De regels voor de bemiddelaars uit de FED-net-CODEXopenPDF
► De statuten van FED-net VZWopenPDF
Foldersopen
Dit zijn slechts enkele 'snel leesbare' hoofdpunten, zonder contractuele waarde, noch rechtskracht en onder alle voorbehoud.
Enkel de FED-net-CODEX heeft rechtskracht.
Een probleem met de website melden. FED-net vzw BE0898875046
Automatisch inloggen: dit kan men zelf instellen als volgt …
maak een snelkoppeling aan (op uw hoofdscherm)
en zet daarin de volgende link
https://www.fed-net.org/index.php?login_user=uw e-mailadres waarmee u geregistreerd bent&login_pass=uw inlogcode
Nederlands | Français
Contact
info@FED-net.orgeen grond of ander vastgoed …
en daarover kan er mogelijks gedacht worden
om met FED-net samen te werken … en


… ik wil gebeld worden door FED-net op
… ik wil bellen naar FED-net op
+32 477 65 70 87